La Taronja Telecom

Política de privacitat

Pots estar tranquil/a

La Taronja Telecom es preocupa per la teua privacitat

Avís Legal

A FI DE FER COMPLIR L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 34/2002 DE SERVICIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC, INFORMEM ELS USUARIS DE LES NOSTRES DADES:

 • Denominació Social: SINEASEN, SL
 • Domicili Social: C/CORRETGER, 63, 46980 PATERNA, (València)
 • NIF: B-98957020
 • Telèfon: (+34) 960 300 000
 • E-Mail: mailto:info@lataronjatelecom.com
 • Web: https://www.lataronjatelecom.com/
 • Dades Registrals: Esta societat consta inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 10405, foli 26, full V-179152 inscripció 1a.

1.- OBJECTE

SINEASEN, SL (d’ara en avant també el prestador) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web https://www.lataronjatelecom.com/, amb el que pretenem complir a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) , així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web. A través de la Web, SINEASEN, SL facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents servicis i continguts posats a disposició a través del web. Tota persona que accedisca a esta web assumix el paper d’usuari (d’ara en avant l’usuari) , i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en este avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que foren d’aplicació. Com a usuaris, han de llegir atentament este Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entren a la web, perquè esta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en la web, sense que existisca l’obligació de preavisar o informar dels usuaris estes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1 CARÀCTER GRATUÏT De l’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

La prestació dels servicis per part de SINEASEN, SL té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant això, alguns dels servicis subministrats pel prestador a través de la Web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condiciones generals de contractació.

2.2. REGISTRE D’USUARI.

Amb caràcter general la prestació dels Servicis no exigix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Així i tot, SINEASEN, SL condiciona l’ús d’alguns dels servicis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Este registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servici.

2.3. VERACITAT DE LA INFORMACIÓ.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A estos efectes, l’Usuari garantix l’autenticitat de les dades comunicats a través dels formularis per a la subscripció dels Servicis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantindre tota la informació facilitada a SINEASEN, SL permanentment actualitzada de manera que responga, en cada moment, a la seua situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjuís que cause al prestador o a tercers.

2.4. MENORS D’EDAT.

Per a l’ús dels servicis, els menors d’edat han d’obtindre sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permeten limitar els continguts disponibles i, a pesarde que no siguen infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

2.5. OBLIGACIÓ DE FER UN ÚS CORRECTE DE LA WEB.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a bons costums. A este efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de totes maneres puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i qualsevol classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, softwarei, en general, qualsevol classe de material que:

(a) siga contrària, desprecie o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’orde públic;

(c) induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) siga contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudique la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f) constituïsca publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que esta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié.

Esta web ha sigut revisada i provada perquè funcione correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existisquen determinats errors de programació, o que succeïsquen causes de força major, catàstrofes naturals, sobres, o circumstàncies semblants que facen impossible l’accés a la pàgina web.

SINEASEN, SL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que puguen eixir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus servicis i continguts; de l’existència de virus, programesmaliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a este Avís Legal i condicions d’ús; o de La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels servicis prestats per tercers i gestos a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguen dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (xicotets arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedix en la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al funcionament correcte i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a arreplegar informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigisca a continguts de terceres webs. Atés que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, SINEASEN, SL no assumix cap tipus de responsabilitat respecte a estos continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l’orde públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a estes webs, informant de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limiten-te, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa el art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan siga necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguen afectar o contravindre la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’orde públic. En el cas que l’usuari considere que pot existir algun contingut que poguera ser susceptible d’esta classificació, es prega ho notifique de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromés amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garantix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitador la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies y/o gràfics són propietat del prestador o, en el cas que fóra necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requerixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos y/o gràfics aliens al prestador i que puguen aparéixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera succeir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatler, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic dalt ressenyat.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en esta desenrotllades, serà aplicable la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de València.

 

Política De Cookies

BÀNER AVÍS UTILITZACIÓ COOKIES

Este lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística sobre la seua navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seues preferències, generada a partir de les seues pautes de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació ací.

POLÍTICA DE COOKIES

Esta pàgina web usa cookies per a millorar l’experiència de l’usuari. A continuació, trobarà informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza esta pàgina, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers. Si no troba la informació específica que vosté està buscant, per favor envie un correu a mailto:info@lataronjatelecom.com

ANTECEDENTS

De conformitat amb la normativa espanyola que regula l’ús de cookies en relació a la prestació de servicis de comunicacions electròniques, arreplega en el Reial Decret Llei 13/2012 del 30 de març, li informem sobre les cookies utilitzades en el lloc web de SINEASEN, SL (també el prestador) i el motiu del seu ús. Així mateix, li informa de que al navegar en el Lloc Web vosté està prestant el seu consentiment per a poder utilitzar-les.

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador a l’accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguen i de la forma en què utilitze el seu equip, poden utilitzar-se per a reconéixer l’usuari. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador o dispositiu i no proporcionen referències que posibiliten coneixer les seues dades personals.

COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXEMPTES

Segons la directiva de la UE, les cookies que requerixen el consentiment informat per part de l’usuari són les cookies d’analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de servicis expressament demandats per l’usuari.

TIPUS DE COOKIES

 1. a) Segons l’entitat que les gestione, hi ha Cookies pròpies (aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del que es presta el servici Sol·licitat per l’usuari) i de tercers (les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtinguts través de les cookies).
 1. b) Segons el temps que romanen actives, hi ha les de sessió (dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentres l’usuari accedix a una pàgina web) i les persistents (en les que les dades s’emmagatzemen en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie -pot anar d’uns minuts a diversos anys-) .
 1. c) Segons la finalitat per a la que tracten la informació que recopilen, poden ser:
 • Cookies tècniques (necessàries per a l’ús de la web i la prestació del servici contractat).
 • Cookies de personalització (que permeten a l’usuari accedir al servici amb característiques predefinides, com per exemple l’idioma, tipus de navegador, configuració regional, etc.).
 • Cookies d’anàlisi (arrepleguen informació l’ús que es realitza de la web).
 • Cookies publicitàries (arrepleguen informació sobre les preferències i eleccions personals dels usuaris).
 • Cookies d’afiliats (permeten realitzar un seguiment de les visites procedents d’altres webs, amb les que el lloc web establix un contracte d’afiliació).

TIPUS DE COOKIES UTILITZADES PER ESTE LLOC WEB

Les cookies utilitzades en el nostre lloc web són de sessió i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l’idioma, el tipus de navegador utilitzat, i altres característiques generals predefinides per l’usuari, així com seguir i analitzar l’activitat que du a terme per a millorar i prestar els nostres servicis d’una manera més eficient i personalitzada. Les cookies usades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació. En cap cas estes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’usen per a l’arreplega dels mateixos.

La utilització de les cookies oferix avantatges, com per exemple:

 • facilita a l’usuari la navegació i l’accés als diferents servicis que oferix este lloc web;
 • evita l’usuari haver de configurar les característiques generals predefinides cada vegada que accedix al lloc web; i
 • afavorix la millora del funcionament i dels servicis prestats a través d’este lloc web, després del corresponent anàlisi de la informació obtinguda a través de les cookies instal·lades.

A l’accedir a la nostra web se li informa que si continua navegant se li instal·laran diverses cookies de tercers consentint així la instal·lació de determinades cookies que tindran com a única finalitat la de registrar l’accés al nostre lloc web per a la realització d’estadístiques anònimes sobre les visites, recopilant informació sempre de forma anònima. No cal que accepte la instal·lació d’estes cookies, podrà navegar igualment per tota la nostra web.

En diverses seccions de la nostra web es podran instal·lar cookies de xarxes socials, en concret les següents:

 • Cookie de Twitter, segons el que disposa la seua política de privacitat i ús de cookies. Cookie de Facebook, segons el que disposa la seua política de cookies.
 • Cookie de Linkedin, segons el que disposa la seua pàgina sobre l’ús de les cookies.
 • Cookie de Google+ i Google Maps, segons el que disposa la seua pàgina sobre quin tipus de cookies utilitzen.

REVOCACIÓ

En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador acceptant o rebutjant totes les cookies, o bé seleccionar aquelles la instal·lació de les quals admet i quins no, seguint un dels següents procediments, que depén del navegador que utilitze:

GOOGLE CHROME (EN EL MENÚ EINES):

Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat (Configuració de contingut) > Cookies

Informació:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktopandhl=es

MICROSOFT INTERNET EXPLORER (EN EL MENÚ EINES):

Opcions d´Internet > Privacitat > Avançada

Informació:

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

FIREFOX:

Opcions > Privacitat> Cookies

Informació:

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

SAFARI, IPAD Y IPHONE:

Preferències > Privacitat

Informació:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

OPERA:

Configuració > Opcions > Avançada

Informació:

http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Estos navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, per la qual cosa no podem garantir que s’ajusten completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitze un altre navegador no previst en estos enllaços com Konqueror, Arora, Flock, etc. Per a evitar estos desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, generalment en el menú de: Opcions; en la secció de: Privacitat;. (Per favor, consulte l’ajuda del seu navegador per a més informació).

DESACTIVACIÓN/ACTIVACIÓN I ELIMINACIÓ DE COOKIES

Per a restringir o bloquejar les cookies, es fa a través de la configuració del navegador.

Si no desitja que els llocs web posen cap cookie en el seu equip, pot adaptar la configuració del navegador de manera que se li notifique abans de que es col·loque cap cookie. De la mateixa manera, pot adaptar la configuració de manera que el navegador rebutge totes les cookies, o únicament les cookies de tercers. També pot eliminar qualsevol de les cookies que ja es troben en l’equip. Tinga en compte que haurà d’adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitze.

Tinga en compte que si no desitja rebre cookies, ja no podrem garantir que el nostre lloc web funcione degudament. Potser algunes funcions del lloc es perden i és possible que ja no puga veure certs llocs web. A més, rebutjar les cookies no significa que ja no vaja a veure anuncis publicitaris. Simplement els anuncis no s’ajustaran als seus interessos i es repetiran amb més freqüència.

Cada navegador posseïx un mètode distint per a adaptar la configuració. Si fóra necessari, consulte la funció d’ajuda del navegador per a establir la configuració correcta.

Per a desactivar les cookies en el telèfon mòbil, consulte el manual del dispositiu per a obtindre més informació.

Pot obtindre més información sobre cookies a:

http://www.aboutcookies.org/.

Tenint en compte la forma en què funciona Internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les cookies que col·loquen terceres parts a través del nostre lloc web. Açò s’aplica especialment a casos en què la nostra pàgina web conté el que es denominen elements integrats: textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s’emmagatzemen en una altra part, però es mostren en el nostre lloc web o a través del mateix.

Per consegüent, en el cas que es trobe amb este tipus de cookies en este lloc web i no estiguen enumerades en la llista anterior, li preguem que ens ho comunique. O bé pose’s en contacte directament amb el tercer per a demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat i la duració de la cookie, i com ha garantit la seua privacitat.”

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

SINEASEN, SL , com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) , Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) , li informa de que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïts.

 • Identitat: SINEASEN, SL
 • NIF: B-9895702
 • Direcció postal: C/CORRETGER, 63, 46980 PATERNA, (València)
 • Correu electrònic: mailto:info@lataronjatelecom.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seues dades personals només s’utilitzaran per a les finalitats següents:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en el cas que l’Usuari haja consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica per mitjà de la subscripció de la NEWSLETTER;
 • Respondre a les consultes y/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
 • Realitzar les prestacions de servicis y/o productes contractats o subscrits per l’Usuari
 • Utilitzar les seues dades per a contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per a obtindre la seua opinió sobre el servici prestat i,
 • Notificar-li canvis, desenrotllaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Es realitzaran anàlisi de perfils i d’usabilidad.
 • Les dades de clients y/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguen necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a mailto:info@lataronjatelecom.com

D’acord amb la LSSICE, SINEASEN, SL no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagen sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment expresse per a rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seues dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora d’arreplegar les seues dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitats o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i servicis del Prestador.

En els casos en què existisca una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenrotllament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguen necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establida entre les parts.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

SINEASEN, SL no du a terme cap cessió o comunicació de dades llevat que existisca necessitat raonable per a complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seues dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjuí de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que dispose en este moment el prestador.

SINEASEN, SL no cedirà les dades arreplegats a tercer llevat que existisca necessitat raonable per a complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de SINEASEN, SL. A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament que SINEASEN, SL realitze les següents activitats y/o accions, llevat que l’Usuari indique el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials y/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els Usuaris de les activitats, servicis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i la resta d’informació sobre els servicis i productes relacionats amb l’activitat.
 • En el cas que l’Usuari haja consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica per mitjà de la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament de les dites comunicacions per mitjans electrònics informant els Usuaris de les activitats, servicis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i la resta d’informació sobre els servicis i productes de SINEASEN, SL iguals o semblants a què van ser inicialment objecte de contractació o d’interés per l’Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de SINEASEN, SL presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a mailto:info@lataronjatelecom.com, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓN DE DADES, EXERCICI DRETS”, i adjuntant fotocòpia de la seua DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conéixer i obtindre informació sobre les seues dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resulten ser inexactes o incomplets.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimisquen les dades que resulten ser inadequats o excessius.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cessament en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació dels dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que este puga transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) : dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produïsca efectes o afecte significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seues dades (agpd.es).

CONSERVACIÓ DE LES SEUES DADES

Les seues dades es conservaran mentres dure la relació comercial amb nosaltres o exercite el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinats dades personals identificatius i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fora requerit pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produïsquen efectes sobre les seues dades.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE DEMANEM:

Les dades arreplegats per part del responsable són els següents:

 • Aquells que els usuaris subministren a través dels diferents servicis oferits en la pàgina web
 • Aquells inclosos en els diferents formularis previstos en la pàgina web
 • Dades arreplegats a través de les cookies; per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracte. Vosté manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraços. Li preguem que en cas de modificació, comunique immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estiga en tot moment actualitzada i no continga errors.

Si contracta el servicio/compra el producte per mitjà de la nostra pàgina web https://www.lataronjatelecom.com/li sol·licitarem que ens proporcione informació sobre vosté, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d’esta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguen penjades en la web són propietat de SINEASEN, SL incloent les dels menors, en les que, per a l’obtenció d’estes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals per mitjà de la firma dels formularis realitzats a este efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’estos, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en este cas, la imatge es mostrarà pixelada.

XARXES SOCIALS

Li informem que SINEASEN, SL pot tindre presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es duga a terme de les persones que es facen seguidores en les xarxes socials (y/o realitzen qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de SINEASEN, SL es regirà per este apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanguen a la xarxa social que procedisca en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

SINEASEN, SL tractarà les seues dades amb les finalitats d’administrar correctament la seua presència en la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o servicis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permeten.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguen presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzen activitats presumptament il·lícites o contravinguen els principis de la bona fe.
 • Que atempten contra els drets fonamentals de les persones, falten a la cortesia en la xarxa, molesten o puguen generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguen els continguts que SINEASEN, SL considere inapropiats.
 • I en general que contravinguen els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’orde públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, SINEASEN, SL es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de SINEASEN, SL podent-li enviar informació del seu interés.

Pot accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part de SINEASEN, SL per mitjà de l’enllaç següent: www.empresa.com/politicadeprivacidad.

En tot cas, si vosté remitent informació personal a través de la xarxa social, SINEASEN, SL quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l’usuari en cas de voler conéixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens facilite es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seua alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemats. Així mateix, es garantix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres complixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establides en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a esta Política de Privacitat és l’espanyol. Per tant, en el cas que haguera alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

ENVIAMENT CV

En el cas que l’usuari envie el seu CV a través de la nostra web, li informem que les dades aportats seran tractats per a fer-ho partícip dels processos de selecció que puga haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. L’informem que este és l’únic procediment oficial per a acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comunique per escrit el més davant de possible, a fi de mantindre les seues dades degudament actualitzats.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seua posterior destrucció. En este sentit, transcorregut el mencionat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeta novament el seu currículum. Les dades es podran tractar y/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG

En el cas que l’usuari se subscriga al blog, li informem que les dades aportats seran tractats per a gestionar la seua subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentres hi haja un interés mutu per a mantindre el fi del tractament. Quan ja no siga necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En el cas que l’usuari vullga publicar la seua opinió en la web, li informem que les dades aportats seran tractats seran per a atendre els suggeriments proposades, experiències o opinions respecte dels productes y/o servicis per a ser publicades en la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentres hi haja un interés mutu per a mantindre el fi del tractament i quan ja no siga necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o destrucció total dels mateixos. Els testimonis es publicaran en la nostra pàgina web. L’Única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

SINEASEN, SL es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. LEGISLACIÓ A tots els efectes les relacions entre SINEASEN, SL amb els Usuaris dels seus servicis telemàtics, presents en esta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de València.

Qualsevol dubte que tinga, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari a peu de pàgina.