La Taronja Telecom

Incompliment de contracte

No volem perdre´t

Despeses per incomplir el contracte

Instal·lació de Fibra

Si el client sol·licita la cancel·lació de la comanda després de la instal·lació, i es dona de baixa abans de 6 mesos, tindrà que abonar 134,40 € (no fraccionables) en concepte d´instal·lació y posada en funcionament.

Devolució dels equips instal·lats

En el cas de tramitar la baixa i no tornar el hardware instal·lat en un plaç màxim de 30 dies naturals, es penalitzarà amb 100€.

BAIXA O CANCEL·LACIÓ D´UN SERVEI INTEGRAT EN UN PACK

Si es produeix la baixa d´algun dels serveis que formen part d´un pack, el client deurà indicar-ho a La Taronja Telecom abans de la finalització del mes natural en el que es produirà la baixa o cancel·lació d´algun dels serveis i passarà a facturar-se d´acord amb la tarifa vigent amb les característiques que siguen més similars als serveis que continuen actius.

ASSISTÈNCIA DE TÈCNIC/INSTAL·LADOR

Si es sol·licita l´atenció d´un instal·lador o tècnic sense que siga necessari (cas de falsa incidència), el client abonarà 50 €.

IMPAGAMENTS Y GESTIÓ DE SERVEIS

En cas de produir-se un impagament, s´efectuarà un càrrec de 3 € per devolució o impagament de serveis i es facturarà una quota de restabliment de línia de 12 €.